PRO-EKO od roku 2002 wprowadza w Polsce technologie oczyszczania ścieków oparte na naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska szwedzkich sorbentach Ecobark oraz Ecoprool firm Sorbtech Solution AB oraz Ecobark Sweden AB.

Kompostowanie ODPADÓW

2

Kompostownia Quantor®XL

 

Kompostuj!

Kompostowanie jest naturalnym sposobem utylizacji odpadów organicznych i wprowadzenia ich na nowo w obieg natury. Kompost ma wiele obszarów wykorzystania – doskonale sprawdza się jako materiał polepszający właściwości gleby. 

1

Choć w teorii zasady procesu kompostowania są bardzo proste, to w praktyce dość trudno znaleźć metody, które gwarantują odpowiednie przetworzenie różnych rodzajów odpadów. Proces kompostowania rozpoczyna się samoczynnie, ale jest trudny w kontroli i zarządzaniu. Kompostowanie w dużej skali wymaga obróbki mechanicznej w celu napowietrzania i mieszania wsadu.

Podejście holistyczne oznacza rentowność
Quantor®XL – Bębnowy System Kompostowania jest opatentowaną, zorientowaną
na proces metodą, która stosuje holistyczne podejście do kompostowania.
Korzyści płynące z systemu Quantor®XL:

ZATWIERDZONY SYSTEM – dostarcza jakościowy kompost o zwiększonej wartości,
DUŻA WYDAJNOŚĆ – ciągły cykl oznacza efektywne kompostowanie na dużą skalę,
PROSTOTA – automatyczny proces, który jest łatwy w zarządzaniu,
ELASTYCZNOŚĆ – system pracuje z wszystkimi rodzajami odpadów, również z obornikiem.

 

Od odpadów do zysku

Zmień problem w biznes, który tworzy wartość

Efektywny proces kompostowania
Według raportu „Szwedzka gospodarka odpadami” z 2005 roku, przygotowanego przez Avfall Szwecja, proces kompostowania jest często postrzegany jako składowanie materiałów, a nie proces ich przetwarzania. Raport wskazuje, że gospodarka odpadami najprawdopodobniej zyskałby przez rozwój zorientowany na optymalizację
kompostowania i zwiększenie wydajności.* Quantor®XL Bębnowy System Kompostowania jest dokładnie tego typu procesem. Mamy na myśli nie tylko ilość, ale również jakość otrzymywanego kompostu. W systemie Quantor®XL otrzymujesz możliwość zarządzania procesem w systemie zamkniętym.

* RVF Utveckling 2005:06 „Ocena wielkoskalowych systemów kompostowania i fermentacji segregowanych bioodpadów”

Właściwy rozmiar
Quantor®XL jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć korzyści płynące ze skali i wydajności, ale na umiarkowanym poziomie inwestycji. System nie wymaga dużych ilości odpadów, aby inwestycja stała się opłacalna. W pełni zamknięty proces degradacji minimalizuje problemy zapachu i sprawia, że możliwe jest zlokalizowanie inwestycji stosunkowo blisko zabudowań mieszkalnych. To z kolei wpływa na możliwość redukcji kosztów transportu odpadów, co również korzystnie wpływa na środowisko naturalne. Możliwość przerabiania wszystkich rodzajów odpadów oznacza, że Quantor®XL jest kompletnym rozwiązaniem, dzięki któremu rozwiązujemy również problem nieefektywnej gospodarki odpadami.

Podwójne źródła przychodów
Kompostowania Quantor®XL to potencjalne podwójne źródło generowania przychodów. Z jednej strony mamy opłaty od podmiotów, które odpady dostarczają, a z drugiej strony mamy możliwość sprzedaży wyrobu końcowego – gotowego kompostu. Nie należy lekceważyć drugiego źródła przychodów – produkowany w systemie Quantor®XL kompost jest najwyższej jakości, jest wolny od patogenów i pasożytów i może być sprzedawany swobodnie na rynku, jako dodatek do gleby i nawozów.

14

 

Zatwierdzony system

Pełna higienizacja podnosi wartość wytwarzanego kompostu

Quantor®XL Bębnowy System Kompostowania spełnia wymagania UE dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego oraz kompostowania obornika.

Jak system Quantor®XL to osiąga?13
Postawione wyzwanie osiągnięcia wysokiej jakości procesu kompostowania było możliwe dzięki spełnieniu w Quantor®XL trzech podstawowych potrzeb:
1. Dobre zaopatrzenie w tlen masy kompostowej w trakcie całego procesu.
2. Skuteczne mieszanie wkładu zapewnia optymalną dystrybucję aktywnych mikroorganizmów i ułatwia dalsze napowietrzanie.
3. Możliwość kontrolowania temperatury i utrzymywanie jej na pożądanym poziomie (wyeliminowanie zimnych stref).

 

Duża pojemność

Kontrolowany proces kompostowania

Proces przerobu odpadów w systemie Quantor®XL odbywa się w zamkniętym zbiorniku, pod pełną kontrolą. Pojemność pojedynczego bębna Quantor®XL wynosi 125 metrów sześciennych. Ta pojemność jest optymalna by uzyskać odpowiedni przepływ wsadu i czas składowania w bębnie i w efekcie osiągnąć najlepsze warunki dla kompostowania.

12

 

Jeden lub kilka bębnów!

Wydajność systemu Quantor®XL zależy od rodzaju wsadu. Dla przykładu rocznie możemy mieć do przetworzenia 10.000 m3 obornika i mniejsze ilości innych odpadów, które mogą wymagać innego czasu składowania w bębnie, co wpływa na obniżenie całkowitej wydajności systemu. W takiej sytuacji można zaprojektować kompostownię składającą się z kilku równoległych bębnów Quantor®XL.

 

Prostota w obsłudze

W pełni zautomatyzowany, wystandaryzowany proces

Kompostownia jest niezawodna i prosta w zarządzaniu, a proces może być łatwo monitorowany (opcjonalnie przy pomocy zdalnego sterowania). Dzięki zautomatyzowanemu systemowi, nie ma potrzeby angażowania pracowników lub maszyny w czasie zasadniczego procesu kompostowania. Temperatura w bębnie pozostaje na poziomie 52-70 °C w zależności od składu wsadu.

Rzeczywisty proces kompostowania odbywa się w bębnie obrotowym, który jest izolowany i napowietrzany przez system dmuchaw. Nie ma konieczności dodawania jakichkolwiek substancji chemicznych lub innych materiałów.
6
7

 

Elastyczność stosowania

Dla obornika, osadów ściekowych i wszystkich innych odpadów organicznych10

Unikalna, opatentowana technologia Quantor®XL nadzoruje, kontroluje i wzmacnia naturalne procesy. Daje możliwości przetwarzania trudnych odpadów, takich jak obornik i osady ściekowe, jednocześnie osiągając zatwierdzoną higienizację. Elastyczność systemu Quantor®XL umożliwia przetwarzanie wszelkich typów odpadów organicznych i ich kombinacji. Kompostowaniu mogą być poddane na przykład:

• Obornik od wszystkich zwierząt
• Osady ściekowe odpady procesu fermentacji
• Odpady roślinne itp., (od uczestników handlu żywnością)
• Odpady organiczne z gospodarstw domowych i restauracji
• Odpady z przemysłu rybnego

Quantor®XL jest interesującą alternatywą dla:

Gmin, które dzisiaj nie mają kompletnego systemu zarządzania odpadami lub w swoim systemie wywożą odpady w odległe miejsca przetwarzania, ponosząc nadmierne koszty związane z transportem.
Przedsiębiorstw zarządzających odpadami, które chcą rozszerzyć swoją działalność.
Istniejących kompostowni, których systemy nie radzą sobie w odpowiedni sposób z wszystkimi rodzajami odpadów organicznych. Quantor®XL może być zintegrowany z istniejącymi systemami, aby dodać fazę szybkiej wstępnej higienizacji.
Producentów gleby chcących zabezpieczyć dostawy ważnego surowca.
Gospodarstw rolnych o dużej skali produkcji zwierzęcej.
Hodowców koni i obiektów jeździeckich.

 

Gotowe rozwiązania

Doświadczenie i wiedza w praktyce11

Quantor®XL jest wystandaryzowaną jednostką, składającą się z obrotowego bębna kompostującego, pojemnika na wsad oraz systemów dozujących i odbierających. Quantor®XL dostarczany jest jako system „pod klucz”, gotowy do użycia. Obszary wykorzystania systemu oraz otoczenie obiektu mogą się znacznie różnić w zależności od miejsca i potrzeb klienta. Mamy szeroką wiedzę i zrozumienie potrzeb i problemów dotyczących planowania i decyzji inwestycyjnych związanych z kompostowniami. Mamy wewnątrz firmy niezbędne know-how. Wspólnie z klientem, możemy zaprojektować system, który będzie skuteczny w konkretnej sytuacji.

Współpracujemy z klientem na wszystkich obszarach związanych z projektem, np.:
• Analiza inwestycji
• Przygotowanie najlepszych rozwiązań całościowych
• Przygotowanie rysunków technicznych konstrukcji opartych na budynkach istniejących lub planowanych
• Dostawa i montaż urządzeń
• Uruchomienie w celu zapewnienia sprawnego procesu
• Szkolenia i konsultacje
• Obsługa posprzedażowa
• Aktualizacja systemu sterowania (PLC), jeśli pojawi się nowe zapotrzebowanie

16

 

Dokumenty do pobrania:

Pozwolenie na wywóz odpadów (plik PDF, 1,277 MB)