PRO-EKO od roku 2002 wprowadza w Polsce technologie oczyszczania ścieków oparte na naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska szwedzkich sorbentach Ecobark oraz Ecoprool firm Sorbtech Solution AB oraz Ecobark Sweden AB.

O firmie

PRO-EKO od roku 2002 wprowadza w Polsce technologie oczyszczania ścieków oparte na naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska szwedzkich sorbentach Ecobark oraz Ecoprool.
Sorbenty Ecobark i Ecoprool są wytwarzane ze zmodyfikowanych odpadów drzewnych z uwzględnieniem standardów BAT (ang. Best Available Techniques). Oferowane sorbenty są produktem opatentowanym, a prawa patentowe należą obecnie do właściciela firm Sorbtech Solution AB oraz Ecobark Sweden AB – których PRO-EKO jest wieloletnim partnerem.
Oferowane przez PRO-EKO technologie skutecznie rozwiązują problemy oczyszczania ścieków spływających do sieci kanalizacyjnej z węglowodorów ropopochodnych, metali ciężkich, niektórych kwasów i zasad. Oferta PRO-EKO obejmuje: sorbenty konfekcjonowane, urządzenia filtrujące oraz kompleksowe technologie projektowane indywidualnie dla konkretnego problemu. Dodatkowo PRO-EKO zapewnia instalację urządzeń, uruchomienie, okresowe serwisowanie, odbiór zużytego sorbentu i jego utylizację.
Ponadto technologie PRO-EKO znajdują zastosowanie również w rekultywacji gruntów skażonych wyżej wymienionymi substancjami.
Technologie PRO-EKO znajdują zastosowanie między innymi na stacjach paliw, parkingach, w ratownictwie drogowym, w bazach przeładunkowych, magazynach, etc.. Chronią powierzchnie utwardzone i powierzchnie wód przed skażeniami spowodowanymi wyciekami olejów i wszelkich węglowodorów ropopochodnych, niektórych kwasów i zasad.
Sorbenty Ecobark i Ecoprool posiadają atesty Zakładu Toksykologii Środowiskowej PZH, oraz pozytywną ocenę Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.