PRO-EKO od roku 2002 wprowadza w Polsce technologie oczyszczania ścieków oparte na naturalnych, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska szwedzkich sorbentach Ecobark oraz Ecoprool firm Sorbtech Solution AB oraz Ecobark Sweden AB.

Oczyszczanie wody SEPARATORY I FILTRY

ecobark drain kaseta

ECOBARK drain – systemy kasetowe

ECOBARK drain doskonale sprawdza się w modernizacji istniejących separatorów olejowych, jaki i przy projektowaniu nowych separatorów.


System filtrujący studzienki kanalizacyjnej oraz kaseta filtrująca tego systemu zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego pod numerem P.390951.

Produkt i oferowane usługi:
Sprzedaż:
- montowanie w studzienkach kanalizacyjnych
- zawierają wkład sorbentowy, który filtruje zanieczyszczony ściek
- umożliwiają redukcję zawartości substancji ropopochodnych oraz przechwycenie metali ciężkich
Serwis:
- wkład sorbentowy wymaga regularnej wymiany
- usługa serwisu obejmuje opróżnienie i wywóz zużytego sorbentu, oraz uzupełnienie nowym sorbentem
- częstotliwość serwisowania to 2-4 razy do roku

Dokumenty do pobrania:

Patent – kaseta filtrujaca (plik JPG, 4 MB)
Pozwolenie na wywóz odpadów (plik PDF, 1,277 MB)